تبلیغات
به شکرانه ات می نگارم - هردم از این باغ بری میرسد...

به شکرانه ات می نگارم

حضور یعنی او،همین جا،همین حالا...

هردم از این باغ بری میرسد...

بسم رب المهدی(عج)

فتنه های آخر الزمان برای رسوایی منافقانی است که درمیان شیعه هستند

در حدیثی در «وسایل الشیعه» امام رضا(ع) می فرمایند: در آخر الزمان میان شیعیان ما خطری پیش می آید كه این خطر، فتنه اش از دجال شدید تر است.حال شما بروید روایات مربوط به دجال را ببینید كه چه طور مردم را فریب می دهد، دجالی كه با ظهور حضرت سقوط خواهد كرد، دجالی كه به عنوان یكی از دشمنان جدی حضرت و یكی از موانع ظهور حضرت مطرح است، دجالی كه عبور از فریب های او تنها راه رسیدن به فرج است؛ امام رضا(ع) خیلی صریح می فرمایند خطر این فتنه از فتنه دجال برای شیعیان بالاتر است.


طبق روایت، این فتنه در درون جامعه شیعی است و توسط كسانی كه شیعه و دوستان اهل بیت(ع) هستند اجرا می شود، ظاهرا دجال عموم مردم را فریب می دهد اما این فتنه جامعه شیعی را می خواهد فریب بدهد. مهمترین مشخصه این فتنه، دوستی كردن با دشمنان اهل بیت و دشمنی كردن با دوستان اهل بیت است و اما نتیجه این فتنه آن است كه حق و باطل به هم آمیخته می شود و مومن و منافق از هم شناخته نمی شوند. نمی شود ادعا كرد فلان كس منافق است چون دوست اهل بیت(ع) است، تنها مومن را در میانه آن دشمن هایی كه ایجاد شده می شود از بقیه جدا كرد و این كار خیلی دشواری خواهد بود. امام رضا(ع) می فرمایند: "از كسانی كه راه مودت ما اهل بیت را بر گزیدند، كسانی هستند كه فتنه ی آنها از دجال شدیدتر است."

راوی حدیث م
ی گوید: پرسیدم چگونه فتنه می كنند؟ امام(ع) می فرمایند بواسطه دوستی كردن با دشمنان ما اهل بیت(ع) و بواسطه دشمنی كردن با دوستان اهل بیت(ع). زمانی كه این اتفاق افتاد حق با باطل در هم آمیخته می شود و امر مشتبه می شود _معمولا در روایات منظور از امر "ولایت" است یعنی یک کاری می کنند که در ولایت تشکیک بکنند_ و مومن از منافق شناخته نمی شود.
این حدیث را من به چند مقصود عرض می کنم، یکی اینکه در آخرالزمان فتنه ها و امتحانات بسیار سهمگینی از مردم جهان، مسلمان ها و بویژه شیعیان گرفته می شود؛